OGRANICZENIE WIZYT W BIURZE INSPEKTORATU !
W związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczytnie zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w biurze Inspektoratu - Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku w wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. poz. 566) praca Inspektoratu ogranicza się do:
- wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
- wykonywania określonych zadań w sposób minimalizujący bezpośrednią obsługę interesantów;

Organizacja badania na włośnie

30/10/2020

Badanie metodą wytrawiania w Stacji Diagnostyki Włośni przeprowadzone będzie dwa razy w tygodniu:

 

 tj. we wtorki  i piątki  od godz. 1200 .

 

Próby dostarczone do godz. 1200  w dniu badania,  zbadane będą tego samego dnia ok. godz. 1530 . Próby dostarczone po godz. 1200  oraz w inne dni, będą zbadane ok. godz. 1530 w najbliższym dniu, w którym będzie wykonywane badanie.

Pobieranie próbek do badania z tusz odstrzelonych dzików oraz przyjmowanie próbek do badań mięsa świń ( filary przepony ), będzie odbywało się codziennie w :

 

Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Szczytnie

ul. Korczaka 1

12-100 Szczytno

Tel. 089 624 21 76

 w godzinach:

- poniedziałek:  8:00 – 16:00

- wtorek:   7:15 – 12:00

-środa, czwartek:  7:15 – 15:15

- piątek:  7:15 - 12:00