Zgłoszenie padłych zwierząt - wzór formularza zgłoszenia

29/07/2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczytnie informuje , iz zgodnie z art. 42 ust. 1a Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwietrząt z dnia 11 marca 2004 r posiadacz zwierzat gospodarskich ma obowiązek natychmiastowego poinformowania powiatowego lekarza weterynarii o kazdym padnieciu bydła , owiec i kóz i jednocześnie przypomina ze uchylenie sie od tego obowiazku jest wykroczeniem i skutkuje sankcjami okreslonymi w art. 85 cyt. ustawy .

Zgłoszenie można wysyłać również drogą elektroniczną  na adres zz.miroslaw@szczytno.piw.gov.pl