OGRANICZENIE WIZYT W BIURZE INSPEKTORATU !
W związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczytnie zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w biurze Inspektoratu - Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku w wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. poz. 566) praca Inspektoratu ogranicza się do:
- wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
- wykonywania określonych zadań w sposób minimalizujący bezpośrednią obsługę interesantów;

Zgłoszenie padłych zwierząt - wzór formularza zgłoszenia

31/10/2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczytnie informuje , iz zgodnie z art. 42 ust. 1a Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwietrząt z dnia 11 marca 2004 r posiadacz zwierzat gospodarskich ma obowiązek natychmiastowego poinformowania powiatowego lekarza weterynarii o kazdym padnieciu bydła , owiec i kóz i jednocześnie przypomina ze uchylenie sie od tego obowiazku jest wykroczeniem i skutkuje sankcjami okreslonymi w art. 85 cyt. ustawy .

Zgłoszenie można wysyłać również drogą elektroniczną  na adres zz.miroslaw@szczytno.piw.gov.pl