USTAWA z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

27/09/2021

W związku z wejsciem w życie z dniem 18 października 2016 r Ustawy z dnia 23 września 2016 r o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczytnie zwraca uwagę na wiele istotnych zmian w Ustawie o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt , Ustawie o ochronie zdrowia zwierzat i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierzat oraz Ustawie o Ochronie Zwierzat 

(Zmiany zostały w dokumentach zaznaczone kolorem zielonym i czerwonym )