OGRANICZENIE WIZYT W BIURZE INSPEKTORATU !
W związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczytnie zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w biurze Inspektoratu - Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku w wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. poz. 566) praca Inspektoratu ogranicza się do:
- wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
- wykonywania określonych zadań w sposób minimalizujący bezpośrednią obsługę interesantów;

Gminy Dźwierzuty, Pasym, Jedwabno, Szczytno oraz Świetajno w strefie obszaru objętego ograniczeniami (czerwonym) w związku z wystąpieniem ASF

15/07/2020

Link do decyzji 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1805&qid=1572348861999&from=PL 

Link do mapy

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/