OGRANICZENIE WIZYT W BIURZE INSPEKTORATU !
W związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczytnie zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w biurze Inspektoratu - Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku w wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. poz. 566) praca Inspektoratu ogranicza się do:
- wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
- wykonywania określonych zadań w sposób minimalizujący bezpośrednią obsługę interesantów;

Inspektorzy Weterynarii

 

 Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii

 lek. wet. Dorota Zyśk

 Specjalista Higieny Zwierząt Rzeźnych i Żywności  Zwierzęcego Pochodzenia

 e-mail  hz.dorota@szczytno.piw.gov.pl 

 tel 89  624 21 76 w. 25  

 

 

 Zespół ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt 

 Koordynator Zespołu

lek. wet. Maciej Paprocki 

Starszy Inspektor Weterynaryjny 

Specjalista Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej

Specjalista Higieny Zwierząt Rzeźnych  i Żywności  Zwierzęcego Pochodzenia

e-mail: sz.maciej@szczytno.piw.gov.pl 

tel. 89  624 21 76 w. 23

 

lek. wet. Małgorzata Radecka

 Starszy Inspektor Weterynaryjny  

 Specjalista Higieny Zwierząt Rzeźnych  i Żywności  Zwierzęcego Pochodzenia

 e-mail: dz.malgosia@szczytno.piw.gov.pl   

 tel. 89  624 21 76 w. 33

 

mgr. inż. Justyna Poździał 

Inspektor Weterynaryjny

e-mail:  oz.justyna@szczytno.piw.gov.pl 

tel 89  624 21 76 wew. 32

 

 

Zespół ds. Bezpieczeństwa Żywności, Pasz i Utylizacji

Koordynator Zespołu

lek. wet. Dorota Zyśk

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii  

Specjalista Higieny Zwierząt Rzeźnych  i Żywności  Zwierzęcego Pochodzenia

e-mail  hz.dorota@szczytno.piw.gov.pl 

tel 89  624 21 76 w. 25

 

mgr inż. Edyta Wiśniewska

Starszy Inspektor Weterynaryjny  

e-mail: hz.edyta@szczytno.piw.gov.pl 

tel. 89  624 21 76 w. 27

 

mgr inż. Katarzyna Mamińska 

Inspektor Weterynaryjny

e-mail: hz.kasia@szczytno.piw.gov.pl  

tel 89  624 21 76 w. 26

  

dr n. wet. Magdalena Marszałek 

Inspektor Weterynaryjny  

e-mail: zz.magda@szczytno.piw.gov.pl 

tel 89  624 21 76 w. 31