OGRANICZENIE WIZYT W BIURZE INSPEKTORATU !
W związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczytnie zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w biurze Inspektoratu - Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku w wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. poz. 566) praca Inspektoratu ogranicza się do:
Wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
Wykonywania określonych zadań w sposób minimalizujący bezpośrednią obsługę interesantów;

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Dr n. wet.
Jerzy Ryszard Piekarz
Specjalista Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej


tel/fax  +48 89 624 16 05   

e-mail: plwet@szczytno.piw.gov.pl