OGRANICZENIE WIZYT W BIURZE INSPEKTORATU !
W związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczytnie zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w biurze Inspektoratu - Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku w wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. poz. 566) praca Inspektoratu ogranicza się do:
Wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
Wykonywania określonych zadań w sposób minimalizujący bezpośrednią obsługę interesantów;

Urzędowe badanie mięsa

 

Wykaz lekarzy weterynarii upoważnionych do urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa  

na terenie powiatu szczycieńskiego

1. Stacja Diagnostyki Włośnicy

Powiatowy Inspektorat

Weterynarii 

w Szczytnie

ul. Korczaka 1 12-100 Szczytno 896242176
2. lekarz wet.

Cezary Lichtensztejn

ul. Olsztyńska 16 lok. A 12-122 Jedwabno 896213019
3. lekarz wet.

Marek Sochalski

ul. 22 lipca 11 12-114 Rozogi

897226023 

4. 

Stacja Diagnostyki Włośnicy

lek. wet.

Anna Strzelbicka - Pietrowicz

ul. Kolejowa 1A 12-100 Szczytno 

798027770