Urzędowe badanie mięsa

 

Wykaz lekarzy weterynarii upoważnionych do urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa  

na terenie powiatu szczycieńskiego

1. Stacja Diagnostyki Włośnicy

Powiatowy Inspektorat

Weterynarii 

w Szczytnie

ul. Korczaka 1 12-100 Szczytno 896242176
2. lekarz wet.

Cezary Lichtensztejn

ul. Olsztyńska 16 lok. A 12-122 Jedwabno 896213019
3. lekarz wet.

Marek Sochalski

ul. 22 lipca 11 12-114 Rozogi

897226023