OGRANICZENIE WIZYT W BIURZE INSPEKTORATU !
W związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczytnie zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w biurze Inspektoratu - Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku w wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. poz. 566) praca Inspektoratu ogranicza się do:
- wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
- wykonywania określonych zadań w sposób minimalizujący bezpośrednią obsługę interesantów;

Załatwianie spraw w Urzędzie

Załatwianie spraw w Urzędzie:

Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczytnie:

  • Poniedziałki w godz. 800 – 830


  Przyjmowanie podań wniesionych ustnie do protokołu w sprawach:

  • Skarg kierowanych do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczytnie codziennie 815- 1500 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie ul. Korczaka 1.


Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:

  • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczytnie   ul. Korczaka 1 ,  12 – 100 Szczytno,
  • bądź przesyłać faksem na numer: 89 624 21 76

 

Przyjmowanie korespondencji:

  • W kancelarii Urzędu - w Szczytnie ul. Korczaka 1.

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Postepowania Administracyjnego - Dział VIII (Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 - tekst jednolity).


Opłaty Skarbowe

Urząd Miejski w Szczytnie
Bank Milenium SA
51 1160 2202 0000 0000 6195 6308